motivate myself to do my homework coach case study analysis contoh soal essay pramuka if there were no examinations essay writing ma creative writing ireland personal statement occupational therapy job

Demens og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gir glede og overskudd i hverdagen! (iStock foto).

Vi lever lengre enn generasjonene før oss. Vi overlever flere alvorlige sykdommer. Til tross for at noen av oss har nedsatt helse kan vi glede oss over mange ekstra år!

Fysisk aktivitet gir glede og overskudd i hverdagen, og beskytter mot mange livsstilsykdommer. Ved økende alder og ved kroniske sykdommer er det viktig å fortsette med fysisk aktivitet innenfor sitt eget toleranseområde!

Mange personer som er rammet av demens blir sittende inne fordi det noen ganger kan være vanskelig å finne veien hjem dersom de går ut alene. Med en GPS-klokke på armen kan flere av de som er rammet av demens fortsette å være aktive på egenhånd!

Sitat:

Gå, så går det nok!

Tap for all del ikke lysten til å gå!
Jeg går meg til det daglige velbefinnende.
Jeg går fra enhver sykdom, 
jeg går meg til mine beste tanker 
og jeg kjenner ingen tanke så tung at jeg ikke kan gå fra den.

Selv om man gikk slik etter sin helbred at den bestandig var en stasjon foran - ville jeg likevel si: gå!
Det er jo også så åpenbart at man likevel ved å gå
kommer velbefinnende så nær som det er mulig,
selv om man ikke når det helt,
men ved å sitte stille - og jo mer man sitter stille,
desto nærmere kommer illebefinnendet.

Bare i bevegelsen er sunnheten og helsen å finne.
Nekter noen for at bevegelsen er til:
Så gjør jeg som Diogenes, da går jeg.
Nekter noen for at sunnheten er i bevegelsen,
da går jeg fra alle sykelige innvendinger.

Når man slik fortsetter å gå, så går det nok!

Søren Kirkegaard, dansk teolog, filosof og psykolog, 1813 - 1855.

Fysisk aktivitet og trening ved demens

Det er gjort mange studier som viser at både generell daglig aktivitet og mer målrettet trening er bra for personer som er rammet av demens. Se informasjonsfilm om demens og fysisk aktivitet fra Aldring og helse: (Filmen er på norsk. Filmen er 10 minutter lang. )

Takk til www.fysioflix.com og www.aldringoghelse.no for tillatelse til å vise filmen om Demens og fysisk aktivitet på denne siden.
Du kan se flere av deres undervisningsfilmer og treningsvideoer ved å følge lenken: www.fysioflix.com 

Helsesjekk før oppstart av trening

Det kan være lurt å ta en generell helsesjekk hos fastlegen før man øker aktivitetsnivået eller starter med nye former for trening. Lege eller fysioterapeut kan gi råd om hvor ofte og hvor mye det kan være lurt å trene etter alder, sykehistorie og funksjonsnivå. Generelt kan det være lurt å starte forsiktig, og øke aktivitetsnivået langsomt over tid. Dersom man har vært syk og opplever tilbakefall med symptomer på sykdom under trening eller de nærmeste timene eller dagene etter trening, må man stoppe treningen og ta kontakt med lege.

Generelle treningsråd

Helsedirektoratet har laget veiledninger for hvordan man kan trene for å holde seg i god form i alle aldre, se https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

Inaktivitet er uheldig og kan føre til:

 • Redusert muskelstyrke
 • Redusert utholdenhet
 • Dårligere balanse og økt risiko for fall
 • Nedsatt sirkulasjon
 • Tap av beinmasse
 • Stivere ledd
 • Trykksår
 • Redusert hostekraft
 • Tregere fordøyelse

Fysisk aktivitet og tilpasset trening har positive effekter også for eldre og syke:

 • Bedre muskelstyrke
 • Bedre kondisjon
 • Bedre balanse
 • Bedre bevegelighet
 • Økt sosial deltakelse
 • Bedre mental helse (økt livskvalitet, mindre angst, mindre depresjon)

Aktivitetsmåler på Lincare GPS-klokke

Lincare GPS-klokke har en innebygd aktivitetsmåler. Web-appen blir automatisk oppdatert hver 6.time med aktivitetsdata fra klokken. Med en aktivitetsmåler på armen kan det være lettere å nå sine mål om fysisk aktivitet!

Lincare GPS klokke har en innebygd aktivitetsmåler.

Dersom aktivitetsnivået er lavt, kan man med fordel legge inn mer aktivitet i løpet av dagen

Dersom aktivitetsnivået er lavt, kan man med fordel legge inn mer aktivitet i løpet av dagen.
Et høyere aktivitetsnivå er bra for helsen.

Aktivitetslogg per dag, uke og måned

I aktivitetsloggen kan man enkelt se hvor mye man har beveget seg i løpet av en dag, uke eller måned. Eksemplene nedenfor viser loggen for en person som lever et aktivt liv i forhold til alder og funksjonsnivå.

Aktivitet for hver time i løpet av en dag.
Aktivitet for hver dag i løpet av en uke.
Aktivitet for hver dag i løpet av en måned.
Lenker:
Produsent av Lincare GPS klokke: https://www.navigil.com/

Undervisningsfilmer om Demens og fysisk aktivitet og treningsvideoer:
www.fysioflix.com 

Generelle treningsråd fra Helsedirektoratet: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

En daglig gåtur for bedre helse:
https://www.iform.no/powerwalk-slik-pavirkes-forbrenningen-din-av-en-daglig-gatur/
Denne siden ble opprettet 2. april 2019. 
Sist oppdatert 4. april 2020
av Veronika Lindberg, Lintech AS.
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Teknologi for å ta vare på hverandre