ME/CFS og fysisk aktivitet

Personer med ME/CFS har lavere toleranse for fysisk aktivitet (iStock foto).

Lavere toleranse for fysisk aktivitet ved ME/CFS

Den korte filmen nedenfor forklarer litt om hvorfor personer med ME/CFS har lavere toleranse for fysisk aktivitet. Når melkesyre-terskelen er lav, vil melkesyre hope seg opp i musklene mye raskere enn normalt. Ved ME/CFS kan melkesyre-terskelen være så lav at man opplever opphopning av melkesyre selv ved veldig lette aktivteter. Da er det viktig å utføre alle aktiviteter ved lav intensitet og veksle mellom aktivitet og hvile (aktivitetsavpasning/pacing) for å unngå utmattelse og sykdomsfølelse etter aktivitet (Post Excertional Malaise). (Filmen nedenfor er på engelsk. Filmen er 6 minutter lang.)

Finn en god balanse mellom aktivitet og hvile

Ved ME/CFS kan vanlig fysisk aktivitet og vanlig trening føre til overbelastning og forverring av sykdommen. Passivitet og inaktivitet kan også føre til at formen blir dårligere. Med riktig avlastning, avspenning, aktivitetsavpasning (pacing) og lav intensiv trening kan man finne en riktig balanse mellom aktivitet og hvile! (Filmen nedenfor er på engelsk. Filmen er 20 minutter lang.)

For rask øking av aktivitetsnivået kan føre til tilbakefall

I gode perioder kan det være lett å øke aktivitetsnivået så raskt at man opplever tilbakefall av sykdommen.
Det første skrittet mot bedre form er å holde seg innenfor sitt eget toleranseområde for fysisk aktivitet! Det neste skrittet mot bedre form er å øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall (crash).

For rask øking av aktivitetsnivået kan føre til tilbakefall.
1. For høyt aktivitetsnivå på gode dager kan føre til at formen blir dårligere over tid.
2. Hvis man blir redd for tilbakefall og unngår belastninger, kan det også føre til at formen blir dårligere over tid.

3. Med aktivitetsavpasning (pacing) kan man først bruke noen uker på å stabilisere formen ved å veksle mellom aktivitet og hvile og holde seg innenfor sitt eget toleranseområde for aktivitet,

4. Deretter kan man øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall.

5. Når formen har blitt bedre, er det lett å tenke at man tåler enda mer, og så øker man aktivitetsnivået så mye at man går på en smell.

6. Hvis man overanstrenger seg, eller får en ny infeksjon, kan man oppleve en forverring av sykdommen.

7. Det er gjort flere studier som indikerer at personer med ME/CFS kan ha en autoimmun sykdom. En forverring av en autoimmun sykdom kan oppleves som en hard influensa. I tillegg til sykdomsfølelse, kan man få økte symptomer fra de delene av kroppen som er rammet av den autoimmune sykdommen. Så lenge som man har sykdomsfølelse, er det viktig å bruke aktivitetsavpasning (pacing) for å stabilisere formen.

8. Når formen har vært stabil i en periode, kan man på nytt øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall.

Avspenning og pusteøvelser

Ved alle kroniske sykdommer kan det være nyttig å gjøre pusteøvelser og mindfulness-øvelser regelmessig. Pusteøvelser gir mindre spenninger og bedre oksygenopptak, og dermed bedre utholdenhet! (Filmene er på norsk. Filmene varer 10 og 15 minutter.)

Takk til Ane Berg Vighals for tillatelse til å vise filmen om 5 minutters pusteøvelse på denne siden.  
Du kan se flere av hennes filmer ved å følge lenken:
https://yogamedane.no/
Takk til Sunnaas sykehus HF for tillatelse til å vise filmen Avspenning "Trygt sted" på denne siden.

Enkle øvelser i seng eller på treningsmatte

Hvis man blir sengeliggende kan man finne noen øvelser som man fortsatt klarer å gjøre. Hvis man opplever opphopning av melkesyre når man gjør øvelsene, er det viktig å redusere intensitet på øvelsene og ta lengre pauser mellom øvelsene. I dårlige perioder kan det være anstrengende nok å utføre puste- og avspennings- øvelser. Da kan man vente med styrkeøvelser til formen blir bedre igjen. (De to første filmene er på engelsk. Den tredje filmen er på dansk. Filmene varer 10, 20 og 20 minutter.)

Lenker
ME/CFS forskning ved Haukland universitetssykehus i Bergen:
https://helse-bergen.no/seksjon-engelsk/seksjon/Cancer%20Treatment%20and%20Medical%20Physics/Sider/MECFS-research.aspx

Dr Sarah Myhill om ME/CFS og mitokondriene:
https://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_The_Central_Cause:_Mitochondrial_Failure

Toby Morrison om fysisk aktivitet ved ME/CFS: https://cfshealth.com/

Enkle øvelser:
Pilates: http://pilatesnest.com/nestblog/tag/workout+video
Qigong og Tai Chi:https://www.youtube.com/watch?v=fpA4aWjI_HU
Treningsøvelser i seng:https://www.youtube.com/watch?v=H4GVTpcHwNI&list=PLJs154Ji-lZCoEP66hvSnptQP9aFUhDpQ&index=4&t=0s
Sist oppdatert 12.april.2019
av Veronika Lindberg, Lintech AS
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Teknologi for å ta vare på hverandre