ME/CFS og fysisk aktivitet

Personer med ME/CFS har lavere toleranse for fysisk aktivitet (iStock foto).

Lavere toleranse for fysisk aktivitet ved ME/CFS

Den korte filmen nedenfor forklarer litt om hvorfor personer med ME/CFS har lavere toleranse for fysisk aktivitet. Når melkesyre-terskelen er lav, vil melkesyre hope seg opp i musklene mye raskere enn normalt. Ved ME/CFS kan melkesyre-terskelen være så lav at man opplever opphopning av melkesyre selv ved veldig lette aktivteter. Da er det viktig å utføre alle aktiviteter ved lav intensitet og veksle mellom aktivitet og hvile (aktivitetsavpasning/pacing) for å unngå utmattelse og sykdomsfølelse etter aktivitet (Kortvarig crash, eller Post Exertional Malaise). (Filmen nedenfor er på engelsk. Filmen er 6 minutter lang.)

Finn en god balanse mellom aktivitet og hvile

Ved ME/CFS kan vanlig fysisk aktivitet og vanlig trening føre til overbelastning og forverring av sykdommen. Passivitet og inaktivitet kan også føre til at formen blir dårligere. Med riktig avlastning, avspenning, aktivitetsavpasning (pacing) og lav intensiv trening kan man finne en riktig balanse mellom aktivitet og hvile! (Filmen nedenfor er på engelsk. Filmen er 20 minutter lang.)

For rask øking av aktivitetsnivået kan føre til tilbakefall

I gode perioder kan det være lett å øke aktivitetsnivået så raskt at man opplever tilbakefall av sykdommen.
Det første skrittet mot bedre form er å holde seg innenfor sitt eget toleranseområde for fysisk aktivitet! Det neste skrittet mot bedre form er å øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall (Langvarig og mer alvorlig crash, eller Post Exertional Relapse).

For rask øking av aktivitetsnivået kan føre til tilbakefall.
1. For høyt aktivitetsnivå på gode dager kan føre til at formen blir dårligere over tid.
2. Hvis man blir redd for tilbakefall og unngår belastninger, kan det også føre til at formen blir dårligere over tid.

3. Med aktivitetsavpasning (pacing) kan man først bruke god tid på å stabilisere formen ved å veksle mellom aktivitet og hvile og holde seg innenfor sitt eget toleranseområde for aktivitet,

4. Deretter kan man øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall.

5. Når formen har blitt bedre, er det lett å tenke at man tåler enda mer, og så øker man aktivitetsnivået så mye at man går på en smell.

6. Hvis man overanstrenger seg, eller får en ny infeksjon, kan man oppleve en forverring av sykdommen.

7. Det er gjort flere studier som indikerer at personer med ME/CFS kan ha en autoimmun sykdom. En forverring av en autoimmun sykdom kan oppleves som en hard influensa. I tillegg til sykdomsfølelse, kan man få økte symptomer fra de delene av kroppen som er rammet av den autoimmune sykdommen. Så lenge som man har sykdomsfølelse, er det viktig å bruke aktivitetsavpasning (pacing) for å stabilisere formen.

8. Når formen har vært stabil i en periode, kan man på nytt øke aktivitetsnivået med så små skritt at man ikke opplever tilbakefall.

Avspenning og pusteøvelser

Ved alle kroniske sykdommer kan det være nyttig å gjøre pusteøvelser og mindfulness-øvelser regelmessig. Pusteøvelser gir mindre spenninger og bedre oksygenopptak, og dermed bedre utholdenhet! (Filmene er på norsk. Filmene varer 10 og 15 minutter.)

Takk til Ane Berg Vighals for tillatelse til å vise filmen om 5 minutters pusteøvelse på denne siden.  
Du kan se flere av hennes filmer ved å følge lenken:
https://yogamedane.no/
Takk til Sunnaas sykehus HF for tillatelse til å vise filmen Avspenning "Trygt sted" på denne siden.

Helsesjekk før oppstart av trening

Det er viktig ta en generell helsesjekk hos fastlegen før man øker aktivitetsnivået eller starter med nye former for trening etter at man har vært syk. Lege eller fysioterapeut kan gi råd om hvor ofte og hvor mye det kan være lurt å trene etter alder, sykehistorie og funksjonsnivå. Generelt kan det være lurt å starte forsiktig, og øke aktivitetsnivået langsomt over tid. Dersom man har vært syk og opplever tilbakefall med symptomer på sykdom under trening eller de nærmeste timene eller dagene etter trening, må man stoppe treningen og ta kontakt med lege. Dersom man har en autoimmun sykdom, er det spesielt viktig å unngå overbelastning fordi overbelastning kan føre til en forverring av sykdommen.

Enkle øvelser i seng eller på treningsmatte

I dårlige perioder er det viktig å hvile mye for å unngå forverring av sykdommen. Samtidig kan det være nyttig å gjøre enkle øvelser for å unngå stive og vonde muskler. Øvelsene bør utføres ved lav intensitet og med lange nok pauser mellom hver øvelse. Hvis man opplever sykdomsfølelse, opphopning av melkesyre, utmattelse av musklene, eller forverring av andre symptomer mens man gjør øvelsene eller etterpå, er det bedre å vente med øvelser til formen blir bedre igjen. (De to første filmene er på engelsk. Den tredje filmen er på dansk. Filmene varer 10, 20 og 20 minutter.)

Lenker
ME/CFS forskning ved Haukland universitetssykehus i Bergen:
https://helse-bergen.no/seksjon-engelsk/seksjon/Cancer%20Treatment%20and%20Medical%20Physics/Sider/MECFS-research.aspx

Dr Sarah Myhill om ME/CFS og mitokondriene:
https://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_The_Central_Cause:_Mitochondrial_Failure

Toby Morrison om fysisk aktivitet ved ME/CFS: https://cfshealth.com/

Enkle øvelser:
Pilates: http://pilatesnest.com/nestblog/tag/workout+video
Qigong og Tai Chi:https://www.youtube.com/watch?v=fpA4aWjI_HU
Treningsøvelser i seng:https://www.youtube.com/watch?v=H4GVTpcHwNI&list=PLJs154Ji-lZCoEP66hvSnptQP9aFUhDpQ&index=4&t=0s
Sist oppdatert 25.mai.2019
av Veronika Lindberg, Lintech AS
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Teknologi for å ta vare på hverandre