Intervalltrening for å orke mer

Intervalltrening er en fin måte å trene på for å komme i bedre form og orke mer. Treningsformen kan brukes av alle, uansett alder og bakgrunn.

Med intervalltrening trener man oksygenopptaket i cellene. Bedre oksygenopptak gir større utholdenhet – og man orker mer!

Regelmessig intervalltrening er derfor et stort skritt mot bedre helse og mer overskudd!

Intervalltrening øker oksygenopptaket i cellene. (Illustrasjon fra ya-webdesign.com.)

Helsesjekk før oppstart av trening

Det kan være lurt å ta en generell helsesjekk hos fastlegen før man øker aktivitetsnivået eller starter med nye former for trening. Lege eller fysioterapeut kan gi råd om hvor ofte og hvor mye det kan være lurt å trene etter alder, sykehistorie og funksjonsnivå. Generelt kan det være lurt å starte forsiktig, og øke aktivitetsnivået langsomt over tid. Dersom man har vært syk og opplever tilbakefall med symptomer på sykdom under trening eller de nærmeste timene eller dagene etter trening, må man stoppe treningen og ta kontakt med lege.

Intervalltrening

Intervalltrening er både en skånsom og effektiv måte å trene på! Man kan gjerne trene intervalltrening sammen med andre som er på omtrent samme funksjonsnivå som en selv.

1-3 økter på 30 minutter i uken med intervaller med rask gange kan gi en merkbar forbedring av formen, etter bare 4-6 uker med denne treningsformen! Bare husk på at man må starte forsiktig og trene ved lavere intensitet dersom man har en kronisk sykdom! Dersom man starter med for høy intensitet og overanstrenger seg, kan det hende at formen blir dårligere istedenfor bedre. Så start forsiktig, og øk aktivitetsnivået langsomt, for å få mer overskudd i hverdagen!

(Den første og siste filmen er på norsk . Den midterste filmen er på engelsk. Filmene varer 3, 10 og 5 minutter.)

Lenker:
Generelle treningsråd: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

En daglig gåtur for bedre helse:
https://www.iform.no/powerwalk-slik-pavirkes-forbrenningen-din-av-en-daglig-gatur/

4x4 Intervalltrening: https://www.ntnu.no/cerg/treningsrad
Sist oppdatert 03.mai.2019
av Veronika Lindberg, Lintech AS
Print Friendly, PDF & Email

Teknologi for å ta vare på hverandre