Intervalltrening for å orke mer

Intervalltrening er en fin måte å trene på for å komme i bedre form og orke mer. Treningsformen kan brukes av alle, uansett alder og bakgrunn. 1-3 økter på 30 minutter i uken med intervaller med rask gange kan gi en merkbar forbedring av formen, etter bare 4-6 uker med denne treningsformen! Bare husk på at man må starte forsiktig og trene ved lavere intensitet dersom man har en kronisk sykdom! Dersom man starter med for høy intensitet og overanstrenger seg, kan det hende at formen blir dårligere istedenfor bedre. Så start forsiktig, og øk aktivitetsnivået langsomt, for å få mer overskudd i hverdagen!

(Den første og siste filmen er på norsk . Den midterste filmen er på engelsk. Filmene varer 3, 10 og 5 minutter.)

Lenker:
Generelle treningsråd: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

En daglig gåtur for bedre helse:
https://www.iform.no/powerwalk-slik-pavirkes-forbrenningen-din-av-en-daglig-gatur/

4x4 Intervalltrening: https://www.ntnu.no/cerg/treningsrad
Sist oppdatert 10.april.2019
av Veronika Lindberg, Lintech AS
Print Friendly, PDF & Email

Teknologi for å ta vare på hverandre