Teknologi for å ta vare på hverandre

Personer som har behov for hjelp kan fortsette å leve et aktivt og sosialt liv.

LinTech AS

LinTech AS utvikler og leverer produkter for økt trygghet og livskvalitet. Vi holder til i Saltnes i Østfold.

LinCare smartklokke

Vårt hovedprodukt er LinCare smartklokke, som kombinerer det beste av design, funksjon og teknologi i et unikt produkt. Smartklokken har et elegant utseende, og ser ikke ut som et hjelpemiddel. Personer som har behov for hjelp behøver ikke bli bundet til hjemmet, men kan fortsette å leve et aktivt og sosialt liv.

Funksjoner

LinCare smartklokke fungerer som en trygghetsalarm og en høyttalende mobiltelefon med toveis tale. GPS funksjonen gjør det enkelt å finne bæreren av smartklokken når det er behov for det. Det kan settes opp varsler når bæreren av smartklokken går hjemmefra eller utenfor definerte geografiske områder (sikkerhetssone/geofence) . Det kan også velges om varsel bare skal gi til bestemte tider, for eksempel dersom en dement person går hjemmefra om natten. Smartklokken er knyttet til en web-app med kart, aktivitets-logg og hendelses-logg.

Enkel i bruk

Brukeren av smartklokken kan ringe til en venn, pårørende, hjemmetjenesten eller en alarmsentral med et enkelt trykk på knappen. Smartklokken lades enkelt i medfølgende lader. Ved normal bruk varer batteriet i flere dager før det må lades på nytt.

Målgruppe

LinCare smartklokke kan være et fantastisk hjelpemiddel for personer med lett nedsatt kognitiv funksjon, f.eks ved begynnende demens.  Riktig brukt kan GPS klokken gi personer større frihet, trygghet og livskvalitet.

GPS klokken kan også brukes av alene-arbeidere, kronisk syke, seniorer eller andre som kan trenge å tilkalle hjelp.

Begrensninger

Løsningen vil ikke fungere dersom brukeren legger fra seg klokken, dersom batteriet er tomt for strøm, dersom brukeren befinner seg et sted uten dekning for mobiltelefon, eller dersom det oppstår tekniske feil på klokken eller i kommunikasjonsløsningen. Løsningen er ikke ment å erstatte tilsyn for personer som ikke kan ta vare på seg selv eller har behov for øyeblikkelig hjelp.

Support

Se supportsiden for LinCare Smartklokke for mer informasjon:
LinCare Support

Nettbutikk

LinCare Smartklokke kan kjøpes eller leies i vår nettbutikk.
Smartklokken hjelper unge og gamle til å leve et trygt, aktivt og sosialt liv.
LinCare nettbutikk

Web-app

Logg inn på LinCare web-app:
LinCare web-app

Print Friendly, PDF & Email

Teknologi for å ta vare på hverandre